| | |

Plastični rezervoari

Plastični rezervoari
Plastični rezervoari
Plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari se izrađuju od polipropilena i polietilena visoke gustine, tehnologijom spiralnog namotavanja. S ozbirom na način izrade, zahtevaju veći prostor u visini ali dosta manji u svojoj osnovi i koriste se kao nadzemni i isključivo na ravnoj čvrstoj površini. U upotrebi su kao rezervoari za skladištenje pijaće i tehničke vode za domaćinstva, firme, industrije, farme, za skladištenje nafte i drugog goriva, za skladištenje raznih supstanci i hemije jer su sami po sebi otporni na mnoge hemijske supstance i agresivne tečnosti.

Dolaze sa raznim dodacima koje zahtevaju klijenti ili njihova svrha i sadržina koja će se u njima nalaziti. Lako se montiraju razni priključci, pokazivači nivoa, slavine, prelivi, dolivi, odlivi, ulazi, revizioni otvori, odušci, stope, penjalice itd. Rade se u raznim dimenzijama i zapreminama, sve po potrebi i nameni. Od najmanjih od 250 L za potrebe jedne kuće pa sve do velikih plastičnih vertikalnih rezervoara do 50 000 L za potrebe u industriji. Kao i svi ostali proizvodi sastoje se od PEHD-a tj polietilena visoke gustine koji je otporan i čvrst materijal.

Vertikalni rezervoari su laki za montažu, manipulisanje i postavljanje pa i premeštanje sa jednog mesta na drugo. Čvrsti, sigurni i bezbedni za odlaganje raznih materija i supstanci. Otporni na grubo manipulisanje, udare i pritisak. Široka upotreba u svim sferama gde ispunjava svoju svrhu kao vertikalni rezervoar koji se nalazi nad zemljom i to na isključivo ravnoj čvrstoj podlozi.

Plastični rezervoari - KIGEN PLASTIKA Karakteristike vertikalnih rezervoara
 • ekološki ispravni, ne zagađuju životnu sredinu
 • jednostavni za odrzavanje, imaju glatke unutrašnje zidovi što omogućuje lako čičćenje
 • otporni na UV zračenje, mogu se koristiti napolju bez ikakvih zaštita, to im omogućuje UV stabilizator u vidu aktivne čađi
 • otporni su na koroziju, ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu ili remont
 • dosta su lakši od tradicionalnih rezervoara što im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport i manipulaciju
 • konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije.
 • dugotrajni, dugi atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost rezervoara (vek upotrebe preko 50 godina)
 • izuzetna mehanička svojstva, velika zatezna čvrstoća i otpor na pritisak i habanje zbog malog koeficijenta trenja, izuzetna žilavost
 • hemijski postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija
 • termo otporni - na temperaturama od -30°C do +100°C
 • odlična otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje

Plastika je otporna na uv zračenje, fiziološki je neaktivna pa se plastični rezervoari mogu koristiti i za bezbedno čuvanje stočne hrane, žitarica, voća, povrća i pijaće vode. Termootpornost plastičnih rezervoara se kreće u opsegu od -30°c do + 60°c, a dodatnom izolacijom se može povećati, ukoliko je potrebno skladištenje opasnih materija.

Transport, montaža i rukovanje ovim rezervoarima nije zahtevno, obzirom da je plastika lagana i otporna na mehaničke udarce. Vertikalni rezervoari se mogu postaviti i nadzemno i podzemno, u zavisnosti od potrebe i uslova koje diktira mesto montaže. Kontaktirajte nas, naš tim je tu da u skladu sa vašim željama pripremi individualnu neobavezujuću ponudu samo za vas.

Rezervoari sa specijalnom namenom

Termoizolovani rezervoari su izolovani poliuretanskom penom između duplih zidova što usporava razmenu toplotne energije između medijuma i okoline, a samim tim održava se konstantna temperatura medijuma unutar termoizolovanih rezervoara, što isključuje upotrebu grejača ili hladnjaka, kao dodatne aparature. Mogu se koristiti u ugostiteljstvu, domaćinstvu, u procesnoj industriji, u prehrambenoj i konditorskoj industriji, pri masovnoj eksploataciji vode, piva, bezalkoholnog pića, preradi i otkupu mleka.

Rezervoari sa duplim zidom najčešće se koriste u hemijskoj industriji za skladištenje agresivnih i opasnih fluida. Izrađuju se u zavisnosti od namene i vrste medijuma koji se skladišti u njima. Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenje tečnosti, a spoljašnji je prihvatni i ima ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvati tečnost da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

Rezervoari KIGEN PLASTIKA po zahtevu kupca mogu biti opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa unutrašnjim navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznicama, nosačima za miksere i slično).

Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
250 600 900
1000 1000 1270
2000 1300 1510
3000 1600 1500
5000 1600 2500
6000 1600 3000
8000 2000 2550
12000 2000 3880
15000 2400 3320
25000 2400 5600
30000 2400 6800
40000 3000 5670
Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
500 800 1000
1500 1200 1330
2500 1400 1650
4000 1600 2000
5000 2000 1600
7000 2000 2230
10000 2000 3190
15000 2000 4800
20000 2400 4500
25000 3000 3530
35000 3000 4960
50000 3000 7100

Galerija fotografija